Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
PUBLIKACJE - Rok 2001
ARTYKUŁY W CZASOPISMACH:
Czasopisma zagraniczne:
01. S. Kluska-Nawarecka, G. Dobrowolski, R. Marcjan INFOCAST- A System For Quakity Control Procedures and Diagnosis of Casting Defects. Acta Metallurgica Slovaca, 7, 2001, 441-446.
02. S. Kluska-Nawarecka, H. Połcik, J. Tybulczuk Cooperation Between Internet Expert System, Ekspert Systems Operating in Western Countries and Domestic Foundries, Acta Metallurgica Slovaca, 7, 2001, 226-233.
03. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Połcik H., Pilot castings and tests perforrmed to evaluate temperature field and solidification kinetics in castings made from HC copper.,Acta Metallurgica Slovaca. 3/2001 (1/2) Rocnik 7, str. 221.
04. K.S. Tan, M. Krzyzanowski and J.H. Beynon: Effect of steel composition on failure of oxide scales in tension under hot rolling conditions, Steel Research, vol. 72, 2001, No. 7, pp. 250-258.
05. M. Krzyzanowski and J H Beynon: Modelling the Behaviour of Oxide Scale in Hot Rolling, CAMP-ISIJ, Vol 14, pp315- 318.s.

Czasopisma polskie:
01. G. Dobrowolski, R. Marcjan, S. Kluska-Nawarecka Zdecentralizowany system informacyjny dla wspomagania technologii odlewniczych. Automatyka, 5 (1/2): 121-130, 2001 ISSN 1429-3447.
02. S. Kluska-Nawarecka, G. Dobrowolski, R. Marcjan, E. Nawarecki, Diagnostyka wad odlewów wykorzystująca procedury zapewnienia jakości ISO. In F. Grosman, A. Piela, J. Kusiak, M. Pietrzyk, editors, Informatyka w Technologii Metali' 2001, Kraków 2001, Wydawnictwo Akapit, 51-56.
  [ do góry ]
PUBLIKACJE NA KONFERENCJACH:
Konferencje zagraniczne:
01. Madej W., Nowak J., Kędzierski Z., Głowacki M., Validation of the microstructure evolution models for austenitic steels in groove rolling, Proc. Int. Conf. ESAFORM'2001, 847-850.
02. Głowacki M., The mathematical modeling of bimetallic rod rolling in high temperature, Proc. Int. Conf. ICC/8, Tenerife Spain 2001, 283-284.
03. Głowacki M., The predictive ability of thermal-mechanical-microstructural modelling of shape rolling, Proc. 43th Mechanical Working and Steel Processing Conference, Charlotte USA 2001, 85-94.
04. Głowacki M., Dudek K., Problemy związane z zastosowaniem modeli: sprężystego i sprężystoplastycznego do przewidywania naprężeń w chłodzonym materiale, Proc. Int. Conf. Forming 2001, Stara Lesna, Sierpień 2001, 45-50.
05. Krzyzanowski M. and Beynon J.H.: Modelling descaling events in metal forming - a surface quality issue, Proc. Int. Conf. Modelling of Metal Rolling Processes 10, 19 April, 2001, London, IOM Communications Ltd., London, UK, 2001.

Konferencje polskie:
01. Adrian, M. Sierpińska, Koncernowo-holdingowe struktury w przemyśle hutniczym, Mat. Konf. "Restrukturyzacja przedsiębiorstw hutniczych -osiągnięcia oraz zagrożenia realizacji programu" Dzień Hutnika 2001, 17-18 maja 2001, Kraków, 8-21.
02. A. Adrian, J. Durak, Handel Internetowy wyrobami hutniczymi, Mat. Konf. "Restrukturyzacja przedsiębiorstw hutniczych -osiągnięcia oraz zagrożenia realizacji programu" Dzień Hutnika 2001, 17-18 maja 2001, Kraków 48-57.
03. Głowacki M., Komputerowa symulacja walcowania bimetalowych wyrobów kształtowych, Mater. Konf. KomPlasTech'2001, Korbielów, styczeń 2001, 131-138.
  [ do góry ]
KSIĄŻKI:
Rozdziały w książce zagranicznej:
01. S. Kluska-Nawarecka, H. Połcik (Instytut Odlewnictwa), Special Session on Computer-Aided Methods of Production for Foundry Industry, Wielka Brytania, Pergamon-An Imprint of Elsevier Science, First edition 2001,ISBN 0-08-043621 8 543-545.
02. S. Bieniasz,(EAIiE), K. Cetnarowicz,(EAIiE), E. Nawarecki,(EAIiE) S. Kluska-Nawarecka, Agent-Based Simulation in Finite Element Environment Wielka Brytania, Pergamon-An Imprint of Elsevier Science, First edition 2001,ISBN 0-08-043621 8 545-551.
03. H. Połcik (Instytut Odlewnictwa), S. Bieniasz (EAIiE), Z. Górny (Instytut Odlewnictwa), S. Kluska-Nawarecka, M. Warmuzek (Instytut Odlewnictwa), Simulation and Control of Solidification Processes, Wielka Brytania, Pergamon-An Imprint of Elsevier Science, First edition 2001,ISBN 0-08-043621 8, 551-555.
04. M. Warmuzek (Instytut Odlewnictwa), S. Kluska-Nawarecka, S. Bieniasz (EAIiE), H. Połcik (Instytut Odlewnictwa), Effect of the Kinetic Coefficients Changes on the Process of Control of the cast Part Microstructure Formation by the Computer Simulation Method, Wielka Brytania, Pergamon-An Imprint of Elsevier Science, First edition 2001,ISBN 0-08-043621 8, 555-561.
05. W. Alda (EAIiE), K. Boryczko (EAIiE), W. Dzwinel (EAIiE), Z. Górny (Instytut Odlewnictwa), J. Kitowski (EAIiE), S. Kluska-Nawarecka, Simulation of Infiltration Process in Porous Media Modelled by Particle Methods, Wielka Brytania, Pergamon-An Imprint of Elsevier Science, First edition 2001,ISBN 0-08-043621 8, 561-565.

Rozdziały w książce polskiej:
---
  [ do góry ]