Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
PUBLIKACJE - Rok 2003
ARTYKUŁY W CZASOPISMACH:
Czasopisma zagraniczne:
01. Cetnarowicz K., Rojek G., Werszowiec-Płazowski J., Suwara M., Social Ethic Behavior Simulation Project, „Knowledge and Belief. Contributions of the Austrian Ludwig Wittgenstein Society” Volume XI, ISSN 1022-3398, edycja Winfried Loeffler, Paul Weingartner, Kirchberg am Wechsel 2003.
02. Dobrowolski G., Marcjan R., Nawarecki E., Kluska-Nawarecka S., Dziaduś J., Wójcik T., Development of INFOCAST: Information system for Foundry Industry, Task Quarterly 7, no 2,2003.
03. Górny Z, Kluska-Nawarecka S., Połcik H., .Alda W., Simulation and experimental studies of the process of filling porous materials, Archives of Metallurgy, vol.48, 2003,p.261-267.
04. Kluska-Nawarecka S., Warmuzek M., Połcik H., Bieniasz S, Rabczak K., Les modéles physiques et la simulation de la formation de la microstructure d’un alliage Al.-SI, Fonderie Fondeur d’Aujourd’hui no 223, mars 2003,p. 26-38.
05. Kluska-Nawarecka S., Górny Z., Połcik H., Studies on the solidification of copper and its alloys by means of computer simulation and experimental measurements, Materials Engineering vol.10, 2003, No.3, p.385-388.
06. Kowalski B., Lacey J. A., Sellars M. C., Correction of plane strain compression data for the effects of inhomogeneous deformation, Materials Science and Technology, November 2003, vol. 19.

Czasopisma polskie:
01. Kluska-Nawarecka S., Adrian A., Durak J., Głowacki M., Marek B., Restrukturyzacja hutnictwa oparta na wiedzy – moda czy konieczność, Hutnik 2003, nr.4, s.129-134.
02. Górny Z., Kluska-Nawarecka S., Połcik H.,Symulacja krzepnięcia brązu aluminiowego BA1032 z weryfikacją doświadczalną, Archiwum Odlewnictwa rocznik 3, nr 9, 2003,140-147.
03. Malinowski Z., Głowacki M., Pietrzyk M., Wcisło J., Hajduk Z., Musiał A., Komputerowa symulacja procesu walcowania pierścieni w walcowni Huty Bankowa, Hutnik, 70, 2003, 14–19.
04. Głowacki M., Kazanecki J., Pietrzyk M., Dudek K., Kuziak R., Modelowanie procesu walcowania rur w walcarce redukującej z naciągiem, Hutnik, 70, 2003, 71–78.
05. Głowacki M., Hojny M., Zalecki W., Określenie zależności naprężeń od odkształceń dla stali w bardzo wysokich temperaturach w kontekście symulacji komputerowej, Hutnik, 70, 2003, 242–246.
06. Szczepanik Z., Dedukowane Uniwersum czyli Sąd ostateczny, Forum Myśli Wolnej (Krakowski Magazyn Racjonalistów), IV?2003; V/2003,ISSN 1507-4781,index 32 5813. Kraków 2003, s. 65-68.
07. Szczepanik Z., Świat przeformułowany., Koniec Wieku NR.19/20 - pismo filozoficzno-artystyczne, Kraków 2003, ISSN 0867-0692.
  [ do góry ]
PUBLIKACJE NA KONFERENCJACH:
Konferencje zagraniczne:
01. Cetnarowicz K., Rojek G., Werszowiec-Płazowski J., Marek Suwara 'Social Ethic Behavior Simulation Project' w Abstracts, 26th International Wittgenstein Symposium"(materiały konferencji 26th International Wittgenstein Symposium) pod redakcją Winfried Loeffler, August 3 – 9, 2003, Kirchberg am Wechsel.

Konferencje polskie:
01. Kluska-Nawarecka S., Ciszewski S., Górny Z., Kisiel-Dorohinicki M., Modelowanie własności termofizycznych masy formierskiej podczas stygnięcia odlewu, KomPlasTech 2003, Materiały X Konferencji 'Informatyka w Technologii Metali', 12-15 stycznia, Ustroń 2003.
02. Głowacki M., Malinowski Z., Dębiński T.,Komputerowe wspomaganie projektowania przedkuwek do walcowania pierścieni, Materiały X Konferencji KomPlasTech’2003, Wisła, styczeń 2003, 119–124.
03. Hojny M., Głowacki M., Zalecki W., Zależność między stanem naprężenia a odkształcenia dla stali odkształcanej w wysokich temperaturach, Mat. Konf. Teoria i Inżynieria Procesów Metalurgicznych, Kraków 2003 – na dysku CD.
04. Siwek A., Didenko T., 'Wpływ efektu Marangoniego na kształt strefy przetopionej laserowo', Materiały X Konferencji Informatyka w Technologii Metali, KomPlasTech 2003, Wisła, styczeń 2003,s.79-86.
05. Siwek A., Didenko T., 'Wpływ efektu Marangoniego na kształt strefy przetopionej laserowo';, Informatyka w Technologii Materiałów, t.3, nr 1, 2003, pp.33-40.
06. Wilk-Kołodziejczyk D. Pozyskiwanie wiedzy w sieciach komputerowych z rozproszonych źródeł informacji, Konferencja „Społeczeństwo informacyjne-wizja czy rzeczywistość”, AGH Kraków 30.06.2003.
  [ do góry ]
KSIĄŻKI:
Rozdziały w książce zagranicznej:
01. Cetnarowicz K., Rojek G., Unfavourable Behaviour Detection with the Immunological Approach, rozdział w książce 'Advanced Simulation of Systems';, ISBN 80-85988-88-7, edycja Jan Stefan, Ostarva 2003.
02. Kluska-Nawarecka S., Połcik H, Rabczak K,. Górny Z, Warmuzek M., Virtual teams in the modelling and control of alloys crystallisation processes, Concurrent engineering Advanced Design, Production and Managemwent Systems edit. J.Cha, R.Jardim-Goncalves, A.Steiger-Garcao, A.A. Balkema Publishers Lisse/Abingdon/Exton (PA)/Tokyo 2003, p.209-215.

Rozdziały w książce polskiej:
01. Hojny M., Głowacki M., Zalecki W., Modelowanie krzywych umocnienia dla stali odkształcanych w stanie półciekłym, Teoria i Inżynieria Procesów Metalurgicznych, Kraków 2003, 127-136.
02. Kluska-Nawarecka S., Dobrowolski G., Marcjan R., Nawarecki E., Przemysłowe systemy informacyjno-decyzyjne oparte na technologii agentowe, Informatyka w Technologii Metali, praca zbiorowa pod red. A. Piela ., F. Grosman , J. Kusiak. M. Pietrzyk, Gliwice 2003, ISBN 83335-013-6, s. 404-437.
03. Górny Z. Kluska-Nawarecka S., Połcik H.,Eksperymentalne badania procesów stygnięcia i krystalizacji, Modele matematyczne i Symulacyjne w Badaniach Stopów Miedzi i Aluminium, książka pod redakcja Z. Górnego. S. Kluski-Nawareckiej, M. Kisiel-Dorohinickiego, wyd. Instytut Odlewnictwa, Kraków 2003, ISBN 83-88770-18-7.
  [ do góry ]