Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
PUBLIKACJE - Rok 2004
ARTYKUŁY W CZASOPISMACH:
Czasopisma zagraniczne:
---

Czasopisma polskie:
01. Kluska-Nawarecka S., Połcik H.: Problemy modelowania i sterowania procesem krzepnięcia stopów aluminium i stopów miedzi, Archiwum Odlewnictwa 2004, rocznik 4, nr.14, PAN, Oddział Katowice, PL ISSN 1642-5308,s.215-220.
02. Kluska-Nawarecka S., Ciszewski S.: Tworzenie ontologii na podstawie dokumentów, dla potrzeb diagnostyki wad wyrobów metalowych. Informatyka w Technologii Materiałów, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Nr 1-2 Tom 4 Rok 2004, AGH - Kraków, ISSN 1641-8581, s. 56-64.
03. Kluska-Nawarecka S., Adrian A., Durak J., Rojek G., Wilk-Kołodziejczyk D.: Marek B., Problem budowy bazy wiedzy dla potrzeb diagnostyki wad wyrobów metalowych, HUTNIK, Wiadomości Hutnicze, Wydawnictwo SIGMA NOT, Rok 2004, Nr 6 ISSN 1230-3534, s. 265-270.
04. Głowacki M., Jędrzejczyk D., Hojny M.: Własności plastyczne próbek stalowych w aspekciekomputerowego modelowania próby ściskania w stanie półciekłym, Hutnik, 71, 2004, s.134-142.
  [ do góry ]
PUBLIKACJE NA KONFERENCJACH:
Konferencje zagraniczne:
01. Kluska-Nawarecka S., Połcik H., Nawarecki E., Dobrowolski G.: Vrozina M., David j., Jancikova Z. ; Virtual teams and computational intelligence in foundry and metallurgical processes, 1 st International Conference Virtual Design and Automation - VIDA, Politechnika Poznańska, 3-4 czerwca 2004, Poznań. s. 45-54.
02. Iwanciw J., Kalicka Z., Kawecka-Cebula E., Szczepanik Z.: Fizykochemiczne modele do komputerowego wspomagania technologii stalowniczych w czasie rzeczywistym, II Międzynarodowa Konferencja Ciągłe Odlewanie Stali, Krynica,16-18 czerwca 2004.s.120- 130.
03. Głowacki M., Malinowski Z., Hojny M., Jędrzejczyk D.:The Physical and Mathematical Modeling of PlasticDeformation of Samples with Mushy Zone, Proc. Int. Conf. Inverse Problems, Design and Optimization Symposium, Rio de Janeiro Brazil 2004, on CD.
04. Nowak T., Głowacki M.: Optimal implementation of collaboration environment in metal forming industry driven by non-linear QFD model, Proc. of the 11th Int. Conf. Concurrent Engineering, Beijing China, July 2004, s.683-688.
05. Malinowski Z., Madej W., Pietrzyk. M., Głowacki M.: Finite Element Model for Efficient Simulation of Ring Rolling, Proc. Materials Science & Technology Conference, New Orlean, Louisiana USA, September 2004, s.397-401.
06. Głowacki M., Hojny M.: The mathematical modelling of strain and stress fields in samples with mushy zone, Proc. 10th International Conference on Metal Forming, Kraków, September 2004, s.559-565.
07. A.Byrski, M. Kisiel-Dorohinicki, S. Kluska-Nawarecka; Evolutionary optimisation of FEM simulation parameters of cooling and solidification process, Conference on Management and Control of Production and Logistics, Santiago-Chile, November 3-5, 2004, MCPL 2004 IFAC / IEEE / ACCA, Editor ; Gaston Lefranc, s.313-317.
08. Cetnarowicz K., Rojek G.: Behavior Based Detection of Unfavorable Resources, in Computational Science - ICCS 2004; 4th International Conference, Kraków, Poland, June 6-9, 2004, Proceedings, Part III, edycja Bubak M., Albada G. D. v., Sloot P. M. A., et al., Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag Heidelberg 2004.
09. Cetnarowicz K., Nawarecki E., Rojek G.: Behavior Based Detection of Unfavorable Events Using the Multiagent System, Materiały konferencji Monitoring, Security and Rescue Techniques in Multiagent System, MSRAS 2004 International Workshop, edycja JankowskiA., Skowron A., Szczuka M., Płock, Poland, June 7-9, 2004.
10. Rojek G.: A Multi-agent Model of Detection of Behavioral Anomalies, w ramach sesji posterowej Architecture and Application Aspects of Multi-agent Approach to Crisis Management, Monitoring Security and Rescue Techniques in Multiagent System, MSRAS 2004 International Workshop, Płock, Poland, June 7-9, 2004.

Konferencje polskie:
01. S.Kluska-Nawarecka, J. Durak, B. Marek, D. Wilk-Kołodziejczyk: Pozyskiwanie wiedzy w zakresie wad wyrobów metalowych, Materiały 11.Konf. Informatyka w Technologii Metali, KomPlasTech 2004, Zakopane, 11-14 stycznia 2004,Wyd. Naukowe ,AKAPIT'-Kraków, ISBN-83-89541-16-5, s.269-275.
02. A.Byrski, M.Kisiel-Dorohinicki, S. Kluska_Nawarecka: Ewolucyjna optymalizacja parametrów symulacji MES procesu stygnięcia i krzepnięcia, Materiały 11.Konf. Informatyka w Technologii Metali, KomPlasTech 2004, Zakopane, 11-14 stycznia 2004,Wyd. Naukowe ,AKAPIT'-Kraków, ISBN-83-89541-16-5, s.21-25.
03. H. Adrian, A.Śledzińska, A. Adrian: Zastosowanie metody różnic skończonych do analizy prób hartowności, Materiały XI Konferencji Informatyka w Technologii Metali, KomPlasTech 2004 , Zakopane, 11-14 stycznia 2004,Wyd. Naukowe ,AKAPIT'-Kraków, ISBN-83-89541-16-5, s. 123-130
04. S.Kluska-Nawarecka, A Adrian, J. Durak, B. Mrzygłód, D. Wilk-Kołodziejczyk: Zastosowania Technologii Informacyjnej w Zarządzaniu Wiedzą, IV Międzynarodowa Konferencja ,Państwo, Społeczeństwo w XXIw', Kraków 2004
05. Hojny M., Głowacki M., Malinowski Z.: Komputerowa symulacja odkształcania stali w stanie półciekłym, Materiały 11 Konferencji KOMPLASTECH'2004, Zakopane 2004, 59-66.
06. Jędrzejczyk D., Głowacki M., Malinowski Z.: Pola naprężeń próbek stalowych odkształcanych w stanie półciekłym, Materiały 11 Konferencji KOMPLASTECH'2004, Zakopane 2004, 361-368.
07. Rojek G.: Metody zabezpieczeń zasobów komputerowych inspirowane mechanizmami natury etyczno-społecznej, Materiały Konferencji KomPlasTech 2004, Zakopane 2004.
08. Didenko T., Siwek A., Kusiński J.: Numeryczne modelowanie procesu laserowego stopowania, Materiały XI Konferencji Informatyka w Technologii Metali, KomPlasTech 2004 , Zakopane, 11-14 stycznia 2004,Wyd. Naukowe ,AKAPIT'-Kraków, ISBN-83-89541-16-5, s. 179-186.
09. Siwek A., Didenko T.: Modelowanie transportu ciepła i masy w strefie przetapianej laserowo, Materiały XI Konferencji Informatyka w Technologii Metali, KomPlasTech 2004 , Zakopane, 11-14 stycznia 2004,Wyd. Naukowe ,AKAPIT'-Kraków, ISBN-83-89541-16-5, s. 187-194.
  [ do góry ]
KSIĄŻKI:
Rozdziały w książce zagranicznej:
---

Rozdziały w książce polskiej:
01. Kluska-Nawarecka S., Ciszewski S., Adrian A.: Od eksperta do bazy wiedzy podrozdział w rozdziale V:Wybrane badania przedmiotowe i rozwiązania eksperymentalne, Pr. Zb. pod red. Z. Kierzkowskiego, Inteligentne metody komputerowe dla nauki, technologii i gospodarki, Wyd. Sorus, Poznań -2004r, ISBN 83-87133-64-7, s.232-248.
  [ do góry ]