Pracownia Informatyki
Akademia Górniczo - Hutnicza
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
 
tel.  +48 /0-prefix/ 12 617 20 92, fax. +48 /0-prefix/ 12 617 20 92   ip@agh.edu.pl  
  W sekcji Specjalność SIP zostały umieszczone informacje na temat przedmiotów realizowanych na specjalności Systemy Informatyki Przemysłowej.                  
 
O zakładzie
Zakład informatyki Przemysłowej powstał 8 listopada 2001 roku. W swojej działalności naukowej Zakład zajmować się będzie najogólniej pojętym zastosowaniem informatyki w przemyśle. Będzie to dotyczyć stosowania techniki informatycznej oraz w ograniczonym stopniu metod numerycznych do komputeryzacji procesów technologicznych w przemyśle, w tym w przemyśle metalurgicznym. Główne kierunkami działalności Zakładu będą zgodne z badaniami prowadzonymi przez osoby mające wejść w jego skład.
Zdecydowana większość członków zespołu od wielu lat współpracuje z innymi pracownikami Wydziału, reprezentującymi różne specjalności z zakresu metalurgii i inżynierii materiałowej, szczególnie w zakresie przeróbki plastycznej, metaloznawstwa i techniki cieplnej. W ostatnich latach realizowane były wspólne projekty badawcze KBN i na zlecenie przemysłu. Przewiduje się, że współpraca nowego zakładu z pozostałymi jednostkami Wydziału zostanie utrzymana, a nawet wzbogacona o nowe zastosowania informatyki. Problematyka zastosowania metod informatycznych w przedstawionym powyżej zakresie, tzn. do wspomagania projektowania technologii, kontroli przebiegu procesów oraz zbierania i gromadzenia informacji w zakładach przemysłowych stanowi obecnie bardzo obszerne i ważne zagadnienie w nauce.
 
  [ do góry ]