Powrót
Pisma sf

Magazyn ESENSJA - słowo i obraz

Pierwsza taka fuzja
Internet, najnowocześniejszy dziś środek masowego przekazu, ma w swej filozofii zaszytą tendencję do mnożenia bytów. Dlatego jest rzeczą absolutnie naturalną, że właściwie każdego dnia powstają nowe strony. Niemal każde takie przedsięwzięcie czyni Internet bogatszym i ciekawszym, ale jednocześnie zbliża nas do sytuacji, w której ich mnogość uniemożliwi lub bardzo utrudni nam odnalezienie tych poszukiwanych czy wartych naszej uwagi. Tym cenniejsze wydają się inicjatywy, które zamiast mnożyć strony scalają już istniejące, ofiarując coś znacznie więcej niż prostą ich sumę.
Powstałe w sierpniu 1998 roku pismo internetowe "The VALETZ Magazine" doskonale wypełniło jedną z nisz internetowych, znajdując szybko swych wiernych czytelników i zyskując wiele nagród oraz wyróżnień (w tym zaliczenie do 25 najlepszych stron w polskim Internecie w roku 1998). Parę miesięcy później pojawił się pierwszy numer pisma "Framzeta" (luty 1999), ambitne przedsięwzięcie klubu miłośników fantastyki SF Framling i z miejsca stał się jednym z najważniejszych adresów w polskim Internecie dla wielbicieli fantastyki. Obydwa pisma prezentowały na swych łamach literaturę w różnych jej odmianach, publicystykę, komiks, felietony i eseje, artykuły na temat książki i filmu, grafiki oraz teksty popularnonaukowe. Do października 2000 roku ukazało się 12 numerów "The VALETZ Magazine" oraz 8 "Framzet". Na łamach obu pism publikowali swe utwory autorzy ze znaczącym dorobkiem literackim, jak i amatorzy. Kolejne numery magazynów były wielokrotnie opisywane w prasie oraz zamieszczane na płytach CD dołączanych do takich pism, jak "WWW", "Internet", czy "CD Action". "The VALETZ Magazine" został opisany jako jeden z przykładów przenoszenia kultury do Internetu w artykule "W stronę myszy" Gazety Wyborczej (1 luty 2000) i jest wśród linków stron poświęconych kulturze w internetowym serwisie Gazety [http://www.gazeta.pl].
W pierwszych dniach października ukazał się inauguracyjny numer magazynu "ESENSJA" powstałego w wyniku fuzji "Framzety" i "The VALETZ Magazine", której bezpośrednim powodem była chęć stworzenia bezprecedensowego na skalę kraju pisma internetowego, a wszystko to dzięki połączeniu doświadczenia i potencjałów obu redakcji. Nowe pismo łączy w sobie najlepsze cechy swych prekursorów, zamieniając się przy tym w miesięcznik o profesjonalnym procesie edycji obejmującym redakcję (także merytoryczną jeśli jest to konieczne) i korektę, bogatą oprawę graficzną oraz wszelkie inne cechy charakterystyczne dla cyklicznego wydawnictwa. Zmianie ulega również sposób publikacji kolejnych numerów, bowiem w przypadku "Esensji" zawartość najbliższego numeru będzie udostępniana stopniowo w trakcie miesiąca, zwykle poprzez 2-3 aktualizacje niejako odsłaniające kolejne pozycje nowego numeru. Integralną częścią pisma będą funkcjonujące już wkrótce tematyczne serwisy zawierające najnowsze informacje dotyczące książek, komiksów, filmów, wydarzeń kulturalnych, fantastyki. Jednym z serwisów będzie również pasek komiksowy, w tym jeden specjalnie przygotowany przez redakcję opisujący przygody fikcyjnego wydawnictwa. W planach jest częste organizowanie różnorodnych konkursów z nagrodami; jeden z nich, konkurs literacki na opowiadanie na dowolny temat z główną nagrodą 1000 zł, rozpoczął się wraz z edycją pierwszego numeru magazynu. Głównymi celami magazynu "ESENSJA" jest promowanie Internetu jako nowoczesnego medium propagowania kultury oraz integrowanie środowisk twórczych.

Redakcja pisma zachęca do współpracy osoby indywidualne oraz instytucje.

http://www.esensja.pl, redakcja@esensja.pl


Powrót Aktualizacja - 27.11.2000
Mój adres - proszę o uwagi