Badania naukowe ...


Moje zainteresowania naukowe dotyczą własności magnetycznych materii skondensowanej i fizyki przejść fazowych. Moje doświadczenie zawodowe obejmuje charakteryzowanie materiałów, materiały magnetyczne, nadprzewodnictwo, spintronikę, przejścia fazowe, nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, magnetoopór, spektroskopię ESR, magnetometrię, anizotropię magnetyczną, dynamikę sieci, współczynnik Seebecka, otrzymywanie monokryształów.
Dotychczas opublikowałem ponad 90 prac naukowych. Poniżej lista wybranych, ostatnich publikacji. Więcej informacji na ResearchGate


Publikacje ...