Wykłady z fizyki ...


Poniżej znajduje się spis treści wykładów z Fizyki, mojego autorstwa, kóre wykorzystuję w ramach kursów z Fizyki Ogólnej prowadzonych przeze mnie na różnych wydziałach AGH.

Wykłady zostały pogrupowane w MODUŁY. Każdy moduł kończy się podsumowaniem, po którym znajdziesz materiały dodatkowe, rozwiązania ćwiczeń oraz test kontrolny. Możesz przeglądać lub skopiować te wykłady i korzystać z nich lub ich fragmentów.

Wykłady są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0), co oznacza, że mogą być wykorzystywane i udostępniane innym wyłącznie nieodpłatnie i pod warunkiem umieszczenia pełnej informacji o autorze kursu. Materiały nie mogą być sprzedawane lub udostępniany odpłatnie. Wykłady z Fizyki zostały przygotowane w formacie PDF. Możesz pobrać wykłady klikając na poniższy link.

Pobierz wykłady

Wykłady są też dostepny na stronie OPEN AGH