Pracownicy i doktoranci

                                        Kierownik Katedry:

                                    Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak
 

                                            Pracownicy:

                                          Prof. dr hab. Andrzej Lewenstam
                                          Prof. dr hab. Mieczysław Rękas
                                          Dr hab. Jan Migdalski  prof. AGH
                                          Dr inż. Bogusław Baś
                                          Dr Małgorzata Jakubowska
                                          Mgr inż. Justyna Kupis
                                          Dr inż. Ewa Niewiara
                                          Dr inż. Beata Paczosa - Bator
                                          Dr inż. Robert Piech
                                          Dr Witold Reczyński
                                          Dr inż. Paweł Sobaś
                                          Mgr Jan Wyrwa
 

                                          Mgr Ewelina Kowalska
                                          Stanislaw Augustyn
                                          Krzysztof Zieliński

                                          Doktoranci:

                                         Mgr inż. Anna Bugajna
                                         Mgr inż. Filip Ciepiela
                                         Mgr Małgorzata Dziubaniuk
                                         Mgr inż. Dorota Flak
                                         Mgr inż. Łukasz Górski
                                         Mgr inż. Mateusz Jeż
                                         Mgr Blanka Korona
                                         Mgr inż. Katarzyna Obal
                                         Mgr inż. Grzegorz Posmyk
                                         Mgr inż. Monika Rapalska
                                         Mgr inż. Monika Robótka
                                         Mgr inż. Małgorzata Wolska
 

                                       Pracownicy emerytowani:

                                        Prof. dr hab. Zygmunt Kowalski
                                        Dr Teresa Błaż