54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych /54. Conference of Students`Scientific Circles

54 Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego odbędzie się w dniach 11 maja 2017 (inauguracja, obrady w sekcjach tematycznych) i 18 maja 2017 (Sesja Laureatów). Więcej informacji tutaj.

54th Conference of Students’ Scientific Circles (metallurgical division) will be held on May 11, 2017 (opening ceremony, thematic sections) and May 18, 2017 (Session of Winners). More information here.

Konkurs – Grant Rektorski 2017 – rozstrzygnięty

Prorektor ds. Studenckich ogłasza wyniki IX edycji konkursu „Grant Rektorski” na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych zgłaszanych przez studenckie koła naukowe AGH. Więcej informacji tutaj.

XXI Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH

Uprzejmie informujemy, ze XXI Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH odbędzie się w dniach 21-23 października 2016 w OW Stalownik w Bartkowej nad Jez. Rożnowskim. Temat przewodni konferencji to „Granty rektorskie w działalności kół naukowych
(więcej…)

53. Konferencja Studenckich Kół Naukowych /53. Conference of Students`Scientific Circles

53 Konferencja Studenckich Kół Naukowych pionu hutniczego odbyła się w dniach 5 maja 2016 (obrady w sekcjach tematycznych) i 12 maja 2016 (Sesja Laureatów). Więcej informacji tutaj.

53 Conference of Students’ Scientific Circles (metallurgical division) was held on May 5, 2016 (thematic sections) and 12 May 2016 (Session of Winners).The opening ceremony of the conference on 5 May. More information here.

Konkurs – Grant Rektorski 2016 – rozstrzygnięty

Prorektor ds. Studenckich ogłasza wyniki VIII edycji konkursu   „Grant Rektorski” na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych zgłaszanych przez studenckie koła naukowe AGH. Więcej informacji tutaj.

 

Go to Top