Katedra
Pracownicy
Dydaktyka
Współpraca
Program Struktura
Linki


Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Metali Nieżelaznych

Katedra Stopów Metali Nieżelaznych

Al. Mickiewicza 30, paw. A2
30-059 Kraków
tel.: (12) 617-26-74
fax.: (12) 633-23-16
e-mail: ksmn@agh.edu.pl

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Janusz Gryziecki


Zmarł Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Łatkowski
Strona główna AGH Strona Wydziału Metali Nieżelaznych

Opiekun strony: Antoni Woźnicki, ostatnia aktualizacja: 5. X 2007