AGH - strona główna Pracownia Technologi Formy Wydział Odlewnicta AGH - strona główna

Wydział Odlewnictwa
Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
Pracownia Technoligii Formy, ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków     Budynek-D8, 6 piętro
kontakt mailowy i telefonichny w zakładce Pracownicy


STRONA GŁÓWNA
Pracownicy
Badania
Dla Przemysłu
Dla Studenta
Publikacje
Linki Akredytacja Aparatura
Strona Główna AGH
Strona Główna Wydziału Odlewnictwa AGH
Katedra Tworzyw Formierskich,
Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
Poczta AGH
Skład Osobowy AGH
Ogloszenia
HARMONOGRAMY 2016/2017 zima


WIRTOTECHNOLOGIA - Projektowanie technologii odlewniczych terminy zajęc dla I rok mgr
Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu "Technologia Form Odlewniczych" - III roku Inż.
Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Metalurgia i odlewnictwo ogólne - I rok
Wady odlewów, przyczyny, naprawa - I roku mgr
INSTRUKCJE, ZAGADNIENIATechnologia Odlewow Precyzyjnych Projekt.pdf
Zagadnienia do lab badania ultradzwiekowe w masach
Badania ultradĽwiękowe w masach samo i szybkoutwardzalnych
Materiały dla studentów - Fragment Instrukcji obslugi DEFEKTOSKOPU ULTRAD¬WIĘKOWEGO Typu DI-4P firmy INCO
Zagadnienia kolokwium - technologia form odlewniczych I mgr metalurgia
Fragment instrukcji DISA
Materiały dla studentów ĆWICZENIE 6. (plik PDF ~0,8 MB)
Materiały dla studentów ĆWICZENIE 5. (plik PDF ~2,3 MB)
Materiały dla studentów ĆWICZENIE 3. (plik PDF ~2,1 MB)
Materiały dla studentów lat III-IV do Projektu.
Karta technologiczna odlewu
Pytania do egzaminu z Technologii Formy dla III roku studiów inż.


WYNIKI POMIARÓW - DANE DO SPRAWOZDAŃ


    Kinetyka skurczu MGR I
    Kinetyka skurczu WIRTO II