Wykłady

 

Studia stacjonarne:

Systemy akwiz. i trans. syg.

Proj. anal. ukł. ASIC

Komp. sys. pom.

Wprowadz. do elektr.


PWSZ:

Tech.cyfrowa.

Tech.sensorowa

Komp.sys.pomiarowe

KSPlab

Podst.elektroniki

 


Całun Turyński - wykład monograficzny

Całun Turyńskidatowanie radiowęglowe 1988