AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I ELEKTRONIKI

KATEDRA INFORMATYKIStanisław PolakPRACA DYPLOMOWAPROGRAM DO ŚLEDZENIA ON LINE
I STEROWANIA SYMULACJĄ KOMPUTEROWĄ
METODĄ DYNAMIKI MOLEKULARNEJPromotor: mgr inż. Witold Alda
Katedra Informatyki
Kraków, 1993 r.
Serdecznie dziękuję

panu mgr inż. Witoldowi Aldzie

za prowadzenie i pomoc przez cały czas tworzenia pracy,

oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.