... 430K2.1
Poniższy komentarz ma charakter ilustracyjny i nie pretenduje do głębszego objaśnienia fizycznej strony symulacji
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.