Spis Literatury

1
W. Alda, informacja prywatna.

2
W. Alda, J. Mościński, Molecular dynamics simulation of superionic conductors on IBM T personal computer with transputer board, Phil. Mag., A65, 5(1991).

3
P. M. Allen, D. J. Tildesley, Computer Simulation of liquids , Clarendon Press, Oxford, 1987.

4
J. Baran, Program do edycji danych i wizualizacji wyników symulacji metodą gazu siatkowego , praca magisterska, Katedra Informatyki AGH, Kraków, 1992.

5
J. Bielecki, Encyklopedia języka C dla IBM PC - Biblioteki , WKiŁ, Warszawa, 1989.

6
M. Bubak, Metody Obliczeniowe w Nauce i Technice - notatki z wykładów , Kraków, 1991.

7
A. Dyrek, Od PC do Workstation czyli jak zostać użytkownikiem systemu UNIX , Doctor Q PRESS, Kraków, 1992.

8
R.W. Hockney, J.W. Eastwood, Computer Simulation Using Particles, McGraw-Hill, New York, 1981.

9
M. Kaniewski ,K. Wieremiejczyk, Po prostu UNIX , Zakład Nauczania Informatyki ``MIKOM'', Warszawa, 1992.

10
B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, Język C , WNT, Warszawa, 1988.

11
L. Lamport, LATEX , ŚCO CYFRONET, Kraków, 1991.

12
M. J. Roching, Advanced UNIX programming, Prentice-Hall, Inc. , 1985.

13
P. P. Silvester, System operacyjny Unix , WNT, Warszawa, 1990.

14
Sun Microsystems, System Manual , Sun Inc. , 1990.

15
N. Wirth, Algorytmy + Struktury danych = Programy, WNT, Warszawa, 1988.

16
K. Zieliński, Projektowanie i budowa L.A.N. - notatki z wykładów , Kraków, 1993.

17
J. Żarnowski, Badanie przydatności struktur klastrowych do obliczania sił krótkozasięgowych w algorytmie dynamiki molekularnej , praca magisterska, Katedra Informatyki AGH, Kraków, 1992.