Polish-English and English-Polish multi-dictionary


Once the 'pol' dictionary was at this address, but unfortunately it disappeared after updating the server operating system ☹. Now this page is looking for translations in the following dictionaries:
[digit][digit][digit][digit] people used the dictionary
Dzień dobry OSP Bieżanów się kłania. Po raz drugi prosimy Was o wsparcie. Od ostatniej zbiórki pieniędzy, za którą chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom i sympatykom naszej OSP, dokonaliśmy wielu wspaniałych postępów. Po kilku latach stagnacji udało się wyremontować wnętrze remizy, tworząc świetlice - bezpieczne miejsce zbiórki naszych Druhów. Wymieniliśmy okna i zainwestowaliśmy w podwieszane sufity. Niestety, wszystkie dotychczasowe osiągnięcia są zagrożone przez fatalną kondycję naszej remizy. O ile wnętrze budynku zostało wyremontowane, to niestety przeciekający dach stanowi realną groźbę zniszczenia tego, co udało się już osiągnąć. Piękna, ale zabytkowa remiza, wymaga kosztownych konsultacji z konserwatorem zabytków i jeszcze droższych prac remontowych...

Prosimy o wsparcie.