Wzory kontraktów stosowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zostały określone w zarządzeniu Rektora  Nr 6/2012  z 2012-02-28

Zarządzenie Nr 6/2012 w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu umów oraz stosowania wzorów umów typowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Krótka charakterystyka baz dostawy CIP i DDU