Tel. (+12) 617-38-33, 617-32-59, 617-32-58, 617-20-11

e-mail: rn-bn@agh.edu.pl

Zgodnie z zarządzeniem nr 46/2014 Rektora AGH z dniem 2 stycznia 2015 roku Dział Obsługi Badań Naukowych został przemianowany na Dział Obsługi Programów Krajowych i wcielony do Centrum Obsługi Projektów

W związku z powyższym zostały utworzone nowe strony www, na których adresy wskazują poniższe linki:

UWAGA! Niniejsza strona może być nieaktualna i nie będzie dalej rozwijana!

Valid XHTML 1.0 Strict