EAIiE-logo Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
im. Stanisława Staszica
*

Sąd Okręgowy, Wydział I Cywilny w Krakowie w dniu 16 stycznia 1999 r. wpisał w dziale A rejestru stowarzyszeń Ns. Rej. St. 420/98 – Stowarzyszenie Absolwentów Elitarnego Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.
W dniu 13 kwietnia 1999 r. odbył się I Zjazd Zwyczajny Stowarzyszenia Absolwentów Elitarnego Wydziału EAIiE AGH, na którym zaproponowano zmiany w Statucie i dokonano wyboru prezydenta, zarządu oraz komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego, również została ustalona wysokość składki członkowskiej. Sąd Okręgowy, Wydział I Cywilny w Krakowie w dniu 31 maja 1999 r. przyjął zmiany w Statucie oraz wpisał zarząd do rejestru stowarzyszeń pod pozycją 1577. Prezydentem Stowarzyszenia został wybrany prof. dr hab. inż. Józef Czajkowski.
W 2002 roku Stowarzyszenie aktywnie uczestniczyło w Jubileuszu 50- lecia Wydziału. Z tej okazji wydano kolejną wersję albumu „Who is who” w którym zamieszczono zdjęcia i notki biograficzne absolwentów naszego Wydziału.
W dniu 4 czerwca 2006 roku odbył się II Zjazd Stowarzyszenia na którym wybrano nowe władze Stowarzyszenia i dokonano zmian w Statucie. Prezydentem Stowarzyszenia został ponownie wybrany prof. dr hab. inż. Józef Czajkowski. Zmiany w Statucie umożliwiły, ze składek i darowizn,  wypłacanie stypendiów najuboższym studentom naszego Wydziału. W latach 2006-2007 wypłacono 12 takich stypendiów.
W dniu 20 czerwca 2008 odbył się III Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia. Prof. Józef Czajkowski zrezygnował z funkcji Prezydenta Stowarzyszenia. Nowym Prezydentem został wybrany prof. dr hab. inż. Marian Noga. Zjazd nadał prof. Józefowi Czajkowskiemu godność Honorowego Prezydenta Stowarzyszenia.
W roku 2009 Stowarzyszenie brało aktywny udział w obchodach Jubileuszu 90-ciolecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Dnia 29 maja 2009 w ramach w ramach Wydziałowych obchodów Jubileuszu odbyło się okolicznościowe spotkanie członków Stowarzyszenia. Na tym spotkaniu Dziekan Wydziału dr hab. inż. Antoni Cieśla prof. nadzw. AGH wygłosił wykład nt. Elektroenergetyka – problemy i wyzwania. Na spotkaniu tym odbyła się także prezentacja wydawnictwa DVD Stowarzyszenia pt. Jak to się zaczęło - czyli nieznana historia powstania naszego Wydziału we wspomnieniach prof. W.Żabickiego.
Dnia 23 kwietnia 2010 odbył się IV Zwyczajny Zjazd Stowarzyszenia, który zmienił Statut  i wybrał nowe władze Stowarzyszenia na następną kadencję. Prezydentem Stowarzyszenia został wybrany ponownie prof. dr hab. inż. Marian Noga.Deklaracje : Przystąpienia do Stowarzyszenia i  Członka Wspierające dostępne są w zakładce Dokumenty.

Numer konta bankowego:
Stowarzyszenie Absolwentów Elitarnego Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH
Deutsche Bank PBC S.A. O/Trzebinia
Nr r-ku: 12 1910 1048 2602 0473 1121 0001