EAIiE-logo Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ
im. Stanisława Staszica

*
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 27 maja 2011 roku odszedł od nas
śp.

dr hab. inż. JÓZEF CZAJKOWSKI 
Profesor nadzwyczajny AGH

współzałożyciel i pierwszy prezydent (1997-2009) Stowarzyszenia Absolwentów Elitarnego Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki  Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W latach 1984-1987 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki Elektroniki AGH, a w latach 1987-1990 Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. Przez kilka lat był również Kierownikiem Zakładu Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1989-1992) oraz Kierownikiem Zakładu Metrologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1992-1994).

Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Za działalność naukową, techniczną, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Był ponad trzydziestokrotnie nagradzany Nagrodami Rektora oraz Nagrodą Ministra.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.


Prezydent, Zarząd, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Elitarnego Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej  im. Stanisława Staszica
w Krakowie.

INFORMACJE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

DOKUMENTY

WHO IS WHO

ARCHIWUM

W związku z faktem, że Sąd nie zatwierdził uchwał IV Zjazdu Stowarzyszenia, dnia 17 stycznia 2011 odbył się V Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia, a 13 maja 2011 roku, VI Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia. 
Uchwały obu Zjazdów doprowadziły do prawomocnej zmiany Statutu Stowarzyszenia.
Nie zatwierdzenie przez Sąd uchwał IV Zjazdu Stowarzyszenia skutkuje także tym, że aktualne są władze Stowarzyszenia wybrane na III Zjeździe Stowarzyszenia.

Siedziba:    Al. Mickiewicza 30,  30-059 Kraków, Polska,  pawilon B-1, pok. 117
      
tel.: (+48 12) 617 28 01, tel./fax: (+48 12) 633 22 84
  e-mail: m.noga@cyfronet.krakow.pl
      NIP: 677-21-33-483


email-webmaster webmaster
Poprzednia wersja strony