KURSY E-LEARNINGOWE

Studium Języków Obcych oferuje studentom AGH kursy e-learningowe j. francuskiego na poziomie A2 oraz j. niemieckiego na poziomie B1 i A2.
Kursy odbywają się w systemie blended learning, tzn. oprócz indywidualnej pracy z materiałami udostępnianymi regularnie na Platformie Moodle, 3-4 razy w semestrze (w zależności od rodzaju kursu) odbywają się 90-minutowe zajęcia tradycyjne z lektorem.
Zawarty w kursie materiał leksykalny i gramatyczny prezentowany jest w formie plików tekstowych, dokumentów autentycznych, plików audio i wideo. Do każdego z nich dołączone są różnorodne ćwiczenia oraz zadania. Są to m.in. zadania pisemne przesyłane lektorowi (do poprawy), wypowiedzi na Forum, ćwiczenia interaktywne, quizy, krzyżówki itp. Zapoznając się z materiałami, student komunikuje się z tutorem i innymi uczestnikami kursu poprzez Forum. Podczas klasycznych zajęć studenci ćwiczą praktyczną komunikację ustną i sprawność mówienia w oparciu o wcześniej przyswojony materiał.
Kursy kończą się testem sprawdzającym opanowanie materiału, którego zaliczenie pozwala na uzyskanie certyfikatu.
Zapisy na kursy przyjmowane są na początku roku akademickiego wyłącznie drogą elektroniczną. Warunkiem uczestnictwa jest zaliczenie testu kwalifikacyjnego. Test odbywa się na spotkaniu organizacyjnym, podczas którego wyjaśniane są także szczegółowe zasady udziału w kursie.
KURSY:

 • Język francuski – poziom A2 kurs dwusemestralny (45 godz. w semestrze)
  ZAPISY:
  dulian@agh.edu.pl

 • Język niemiecki – poziom B1 kurs dwusemestralny (45 godz. w semestrze)
  ZAPISY:
  bodzek@agh.edu.pl

 • Język niemiecki – poziom A2 kurs jednosemestralny (30 godz. w semestrze)
  ZAPISY:
  bodzek@agh.edu.pl