Kadra dydaktyczna

mgr Barbara Durlik

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:bdurlik@agh.edu.pl
inne:
dyĹźury:
Poniedziałek10:30-11:302018-06-25
Piątek15:00-16:002018-06-29
Wtorek10:30-11:302018-07-03
Środa10:30-11:302018-07-04 OSTATNI TERMIN ZALICZENIA PRZED 2 TERMINEM EGZAMINU
Wtorek10:30-11:302018-09-04
Środa10:30-11:302018-09-05 OSTATNI TERMIN ZALICZENIA PRZED 3 TERMINEM EGZAMINU
Wtorek10:30-11:302018-09-11
Środa10:30-11:302018-09-12
Wtorek10:30-11:302018-09-18
Środa10:30-11:302018-09-19
Wtorek10:30-11:302018-09-25
Środa10:30-11:302018-09-26


mgr Rafał Głowacz

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:12 617-32-36, 12 617-32-37
e-mail:rglowacz@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Środa10:30-11:302018.06.27.
Piątek12:30-13:302018.06.29.
Wtorek10:30-11:302018.07.03.
Czwartek10:30-11:302018.07.05.
Poniedziałek10:00-11:002018.09.03.
Środa10:00-11:002018.09.05.
Poniedziałek10:00-11:002018.09.10.
Czwartek09:00-10:002018.09.13. - ostateczny termin uzyskania zaliczenia za semestr letni 2017/2018
Poniedziałek10:00-11:002018.09.17. - dyżur administracyjny
Czwartek10:00-11:002018.09.20. - dyżur administracyjny
Poniedziałek10:00-11:002018.09.24. - dyżur administracyjny
Czwartek10:00-11:002018.09.27. - dyżur administracyjny