Kadra dydaktyczna

mgr Barbara Durlik

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:bdurlik@agh.edu.pl
inne:
dyĹźury:
Poniedziałek13:15-14:152019.01.28
Czwartek10:30-11:302019.01.31
Poniedziałek12:45-13:452019.02.04 (zastępuje mgr R. Głowacz)
Środa12:25-13:452019.02.06 (zastępuje mgr R. Głowacz)
Poniedziałek10:30-11:302019.02.11
Czwartek10:30-11:302019.02.14
Wtorek09:30-10:302019.02.19
Środa10:45-11:452019.02.20


mgr Rafał Głowacz

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:rglowacz@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek13:15-14:152019-01-28 Zastępuje mgr Barbara Durlik
Czwartek10:30-11:302019-01-31 Zastępuje mgr Barbara Durlik
Poniedziałek12:45-12:452019-02-04
Środa12:45-13:452019-02-06
Wtorek12:45-13:452019-02-12
Czwartek12:45-13:452019-02-14