Kadra dydaktyczna

mgr Barbara Durlik

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:bdurlik@agh.edu.pl
inne:
dyĹźury:
Poniedziałek14:15-15:15
Środa12:45-13:45


mgr Rafał Głowacz

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:rglowacz@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek12:45-13:45
Środa12:45-13:45