Kadra dydaktyczna

mgr Olga Kowalik


stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:okowalik@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek14:15-15:00
Piątek13:00-13:45
harmonogram:
IEiT 2T3 B-1 Poniedziałek 15:15 16:45 230 D-13
IMiIP 2M5 B-2 Poniedziałek 17:00 17:45 230 D-13
IMiIP 2M11 B-2 Poniedziałek 18:00 19:30 230 D-13
EiP P-4-A-B2+-10 B-2+ Wtorek 09:30 11:00 218 D-13
IMiIP 2M5 B-2 Środa 17:15 18:45 89 D-8
IMiIP 2M11 B-2 Środa 19:00 19:45 89 D-8
IEiT 2T3 B-1 Czwartek 10:00 10:45 232 D-13
MN SN2 B-2+ Czwartek 11:00 12:30 232 D-13
Z SZL10 B-2+ Piątek 14:00 15:30 210 D-13
Z SZL11 B-2+ Piątek 15:30 17:00 210 D-13