Kadra dydaktyczna

mgr Wanda Grabiec


stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:grabiec@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek11:00-11:45
Czwartek16:45-17:30Dyżur z dnia 21.06. przełożony na 19.06., godz. 15:45-16:30, D8, s. 89
harmonogram:
MS 2MS6 B-1 Poniedziałek 08:15 09:00 230 D-13
MN 2N7 B-1 Poniedziałek 09:00 10:30 230 D-13
IEiT 1T10 C-1 Poniedziałek 14:00 15:30 206 D-14
IEiT 1T11 C-1 Poniedziałek 15:30 17:00 206 D-14
IMiR 1R22 B-1 Wtorek 14:00 15:30 89 D-8
IMiR 2R15 B-1 Wtorek 15:30 17:00 89 D-8
EAIiIB 1E10 B-1 Czwartek 07:45 09:15 228 D-13
EAIiIB 1E11 B-1 Czwartek 09:15 10:45 228 D-13
MS 2MS6 B-1 Czwartek 11:15 12:45 228 D-13
MN 2N7 B-1 Czwartek 13:00 13:45 228 D-13
IMiR 1R23 B-1 Czwartek 14:15 15:45 228 D-13
IMiR 2R15 B-1 Czwartek 15:45 16:30 228 D-13