Kadra dydaktyczna

mgr Anna Ewy


stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:aewy@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek13:15-14:00
Środa16:15-17:00
harmonogram:
IEiT 2T3 NULL Poniedziałek 14:15 15:00 222 D-13
IEiT 2T4 NULL Poniedziałek 15:15 16:45 222 D-13
IMiC 2C8 B-1 Poniedziałek 17:00 17:45 222 D-13
IMiC 3C1 B-2 Poniedziałek 18:00 19:30 222 D-13
IMiC 2C8 B-1 Środa 17:00 18:30 312 D-11
IMiC 3C2 B-2 Środa 18:30 20:00 312 D-11
IEiT 2T3 NULL Czwartek 08:15 09:45 89 D-8
IEiT 2T4 NULL Czwartek 10:00 10:45 89 D-8