Kadra dydaktyczna

mgr Anna Hardek


stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:hardek@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek13:15-14:00
Czwartek13:00-13:45
harmonogram:
IEiT 2T5 NULL Poniedziałek 14:15 15:00 308 D-11
IEiT 2T6 NULL Poniedziałek 15:15 16:45 308 D-11
EiP 2P7 NULL Wtorek 14:15 15:00 307 D-13
EiP 2P8 NULL Wtorek 15:15 16:45 307 D-13
EAIiIB 6B112 NULL Środa 08:00 09:30 307 D-13
IEiT 2T5 NULL Czwartek 08:15 09:45 324 D-13
IEiT 2T6 NULL Czwartek 10:00 10:45 324 D-13
MN 1N41 B-2+ Czwartek 11:00 12:30 324 D-13
EiP 2P7 NULL Czwartek 14:15 15:45 307 D-13
EiP 2P8 NULL Czwartek 16:00 16:45 307 D-13