Kadra dydaktyczna


mgr Dariusz Kałuża


stanowisko:wykładowca
język:polski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:kaluza@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek11:00-11:45Mondays
Czwartek16:30-17:15Thursdays
harmonogram:
MW 1MW4 A-2 Monday 18:30 20:00 202 D-13
MW 1MW3 A-1 Tuesday 09:30 11:00 308 D-13
MW 1MW4 A-2 Tuesday 18:15 19:45 307 D-13
MW 1MW3 A-1 Wednesday 13:00 14:30 308 D-13
MW 1MW10 A-1 Thursday 17:30 19:45 202 D-13
MW 1MW10 A-1 Friday 13:00 15:15 307 D-13