Kadra dydaktyczna


mgr Jolanta Twardowska-Kocierz


stanowisko:starszy wykładowca
język:polski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:jotk@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek13:55-14:40
Piątek10:05-10:50
harmonogram:
Z 1Z3 B-2 Monday 15:00 18:25 220 D-14
Z 1Z4 B-2 Tuesday 11:30 13:10 3.1 D-14
Z 1Z4 B-2 Tuesday 13:15 14:55 220 D-14
MW 1MW6 C-1 Wednesday 19:30 21:00 232 D-13
MW 1MW6 C-1 Thursday 19:30 21:00 307 D-11