Stanowisko uczestników
XI Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych

Brenna, 22-24 kwietnia 2004  1. Kandydaci na studia techniczne powinni znać treści obejmujące zakres wymagań na poziomie rozszerzonym egzaminu maturalnego. Można ewentualnie pominąć rachunek prawdopodobieństwa oraz wprowadzenie do rachunku różniczkowego (z wyjątkiem ciągu i jego granicy). Wskazana byłaby natomiast znajomość elementów krzywych stożkowych.
    Znacznie ważniejsze od spisu treści są umiejętności posługiwania się poznanymi pojęciami i rozumowania dedukcyjnego.

  2. Egzamin z matematyki powinien być obowiązkowy na poziomie podstawowym dla wszystkich zdających egzamin maturalny. W obecnym bowiem czasie społeczeństwo staje się coraz bardziej uzależnione od analizy informacji, w czym wydatnie pomaga znajomość matematyki. Także korzystanie z technik informacyjnych i informatycznych oparte jest na wiedzy matematycznej.

  3. Nie zgadzamy się z całkowitym odstąpieniem od możliwości przeprowadzania egzaminu wstępnego z matematyki na uczelnie.

  4. Uważamy, że przeprowadzenie egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym w jednym dniu jest zbyt dużym stresem dla abiturienta.

  5. Standardy nauczania matematyki na kierunkach technicznych, które są weryfikowane przez Państwową Komisję Akredytacyjną, powinny być konsultowane z matematykami, dopasowane do liczby przewidzianych godzin oraz do poziomu wiedzy matematycznej prezentowanej przez absolwentów szkoły średniej. Na wielu kierunkach, np. energetyce, nie są one możliwe do zrealizowania.