PROGRAM

wersja wstępna - możliwe będą korektyCZWARTEK 22.04

15:00 - 15:05Otwarcie
15:05 - 16:00Helena Pawlak, J. Ryszard Pawlak, U. Łódzki, W. Szk. Informatyki;
Problemy szkolnej edukacji matematycznej z punktu widzenia oczekiwań szkół wyższych.
16:00 - 16:30 Piotr Jakóbczak, Politechnika Krakowska;
Porównanie wyników egzaminów z matematyki po pierwszym semestrze studiów z wynikami uzyskanymi w szkole średniej, w zależności od profilu szkoły.
16:30 - 17:00Przerwa na kawę
17:00 - 17:20Barbara Wikieł, Politechnika Gdańska;
Cykl seminariów organizowanych na Politechnice Gdańskiej dotyczących poprawy stopnia przygotowania kandydatów na studia w zakresie przedmiotu matematyka - problemy, wnioski oraz propozycje działań.
17:20 - 17:50Anita Dąbrowicz-Tlałka, Politechnika Gdańska;
Działania szkół wyższych dla podwyższenia standardów kształcenia w aspekcie poziomu programowego nowej matury i matury międzynarodowej.
17:50 - 18:50 Dyskusja
19:00Kolacja (grill)

PIĄTEK 23.04

8:00 - 8:40 Śniadanie
9:00 - 13:30 Wycieczka na Błatnią (917 m n.p.m.)
14:00 Obiad
15:00 - 15:45Tadeusz Winiarski, Uniwersytet Jagielloński;
Algebra czy algebra komputerowa?

15:45 - 16:30Ryszard Nowakowski, Politechnika Wrocławska;
Refleksja nad dydaktyką matematyki.
16:30 - 17:00Przerwa na kawę
17:00 - 17:30 Antoni Marczyk, Mariusz Woźniak, Akademia Górniczo-Hutnicza;
Szkoły elitarne (na przykładzie Francji).
17:30 - 17:45 Piotr Gawron Politechnika Śląska;
Wyniki w szkole średniej a wyższej.
17:45 - 18:05Stanisław Białas, Akademia Górniczo-Hutnicza;
Porównanie wyników z egzaminu wstępnego i po pierwszym roku studiów na najbardziej atrakcyjnych kierunkach AGH.
18:05 - 19:00Dyskusja
19:30 Kolacja (uroczysta)

SOBOTA 24.04

8:00 - 9:00Śniadanie
9:15 - 10:00 Marian Malec, Akademia Górniczo-Hutnicza;
Czy topologia jest smaczną przystawką do analizy?
10:00 - 10:30Piotr Ludwikowski, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie;
Rodzaje zadań egzaminacyjnych z matematyki.
10:30 - 11:00Przerwa na kawę
11:00 - 11:30Marek Lassak, Akademia Rolniczo-Techniczna;
Test jako element egzaminu z matematyki na studiach technicznych.
11:30 - 12:15Irmina Herburt, Politechnika Warszawska;
Informacja o konkursie internetowym i pewne wnioski wynikające z jego przebiegu.
12:15 - 12:45 Dyskusja i zakończenie konferencji
13:00 Obiad