Anna Barbaszewska-Wiśniowska, Akademia Górniczo-Hutnicza
Matematyka w AGH: język techniki, narzędzie czy łatwe kryterium selekcji?

Stanisław Białas, Akademia Górniczo-Hutnicza
Porównanie wyników z egzaminu wstępnego i po pierwszym roku studiów na najbardziej atrakcyjnych kierunkach AGH.

Anita Dąbrowicz-Tlałka, Politechnika Gdańska
Działania szkół wyższych dla podwyższenia standardów kształcenia w aspekcie poziomu programowego nowej matury i matury międzynarodowej.

Piotr Gawron, Politechnika Śląska
Wyniki w szkole średniej a wyższej.

Jadwiga Hachaj, Piotr Jakóbczak, Politechnika Krakowska
Porównanie wyników egzaminów z matematyki po pierwszym semestrze studiów z wynikami uzyskanymi w szkole średniej, w zależności od profilu szkoły.

Irmina Herburt, Marian Majchrowski, Politechnika Warszawska
Informacja o konkursie internetowym i pewne wnioski wynikające z jego przebiegu.

Marek Lassak, Akademia Techniczno-Rolnicza,
Test jako element egzaminu z matematyki na studiach technicznych.

Piotr Ludwikowski, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Rodzaje zadań egzaminacyjnych z matematyki.

Marian Malec, Akademia Górniczo-Hutnicza
Czy topologia jest smaczną przystawką do analizy?

Antoni Marczyk, Mariusz Woźniak, Akademia Górniczo-Hutnicza
Szkoły elitarne (na przykładzie Francji).

Ryszard Nowakowski, Politechnika Wrocławska
Refleksja nad dydaktyką matematyki.

Antoni Pardała, Politechnika Rzeszowska
Matematyczne kształcenie na i roku studiów w uczelni technicznej: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Helena Pawlak , J. Ryszard Pawlak, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Informatyki
Problemy szkolnej edukacji matematycznej z punktu widzenia oczekiwań szkół wyższych.

Barbara Wikieł, Politechnika Gdańska
Cykl seminariów organizowanych na Politechnice Gdańskiej dotyczących poprawy stopnia przygotowania kandydatów na studia w zakresie przedmiotu matematyka - problemy, wnioski oraz propozycje działań.

Tadeusz Winiarski, Uniwersytet Jagielloński
Algebra czy algebra komputerowa?