Prof. dr hab. Stanisław Białas, Akademia Górniczo-Hutnicza
Mgr Jolanta Błaszczuk, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Bogdan Choczewski, Akademia Górniczo-Hutnicza
Mgr Sylwia Cichacz, Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, Politechnika Gdańska
Dr Stanisław Ewert-Krzemieniewski, Politechnika Szczecińska
Dr Małgorzata Firmanty, Politechnika Szczecińska
Dr inż. Piotr Gawron, Politechnika Śląska
Dr Marian Gewert, Politechnika Wrocławska
Dr hab. Irmina Herburt, Politechnika Warszawska
Doc. dr hab. Piotr Jakóbczak, Politechnika Krakowska
Dr Teresa Jurlewicz, Politechnika Wrocławska
Dr Rafał Kalinowski, Akademia Górniczo-Hutnicza
Mgr Tadeusz Kałużny, Politechnika Częstochowska
Dr Bogumiła Klemp-Dyczek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dr Kamila Kliś, Akademia Rolnicza w Krakowie
Dr Maria Kobus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Dr Grażyna Kozłowska, Politechnika Śląska
Dr Sylwia Lara, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Marek Lassak, Akademia Techniczno-Rolnicza
Dr Zofia Leszczyńska, Politechnika Białostocka
Dr Maria Leśniewicz, Politechnika Poznańska
Dr Katarzyna Litewska, Politechnika Warszawska
Dr Jadwiga Lizak, Politechnika Szczecińska
Dr Romualda Lizak, Politechnika Szczecińska
Mgr Piotr Ludwikowski, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Prof. dr hab. Marian Malec, Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr Antoni Marczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza
Mgr Wojciech Matuszewski, Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. dr hab. Jerzy Muszyński, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. Kazimierz Nikodem, Akademia Techniczno-Humanistyczna
Dr Ryszard Nowakowski, Politechnika Wrocławska
Dr Helena Pawlak, Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. J. Ryszard Pawlak, Uniwersytet Łódzki, Wyższa Szkoła Informatyki
Mgr Barbara Podobińska, XII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
Dr hab. Lucyna Rempulska, Politechnika Poznańska
Dr Agnieszka Rutkowska, Akademia Rolnicza w Krakowie
Dr Zbigniew Skoczylas, Politechnika Wrocławska
Dr Mariola Skorupka, Politechnika Poznańska
Mgr Ewelina Surma, Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr Janusz Szuster, Politechnika Lubelska
Dr Józef Szymczak, Politechnika Opolska
Dr inż. Hanna Ścięgosz, Politechnika Opolska
Dr Maciej Tkacz, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Jerzy Topp, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Eugeniusz Wachnicki, Akademia Pedagogiczna w Krakowie
Mgr Krystyna Wachnicka, Politechnika Krakowska
Dr Bolesława Waligóra, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Stefan Węgrzynowski, Politechnika Szczecińska
Dr Barbara Wikieł, Politechnika Gdańska
Prof. dr hab. Tadeusz Winiarski, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Teresa Winiarska, Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. Adam Paweł Wojda, Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. Mariusz Woźniak, Akademia Górniczo-Hutnicza
Dr Jerzy Wyborski, Politechnika Warszawska
Dr Aleksandra Wyrwińska, Politechnika Poznańska