logo

 • Prof. Leszek Magalas pierwszym Polakiem nagrodzonym Złotym Medalem Zenera. Gratulujemy! 13/12/17
 • Wyróżnienie dla absolwenta WIMiIP w konkursie "Teraz Polska Promocja i Rozwój 06/12/17
 • Oferta stypendialna dla studentów - ogloszenie nr 1 29/11/17
 • Oferta stypendialna dla studentów - ogloszenie nr 2 29/11/17
 • Terminy egzaminów kierunkowych inżynierskich 15/11/17
 • Terminy składania wniosków o nagrody i odznaczenia WIMiIP 06/11/17
 • Harmonogram zajęć na 7 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia 27/10/17
 • Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie częsci prac merytorycznych projektu realiz. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" POIR w 2017 r. 26/10/17
 • Badanie ankietowe dla studentów i doktorantów 09/10/17
 • Stypendium Rektora dla olimpijczyków 05/10/17
 • Zbiórka materiałów archiwalnych z okazji 100-lecia AGH 10/06/17