logo
Utworzenie Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (International Centre of Electron Microscopy for Materials Science, IC-EM) - 1.06.2010 (www.tem.agh.edu.pl).
Centrum jest jednostką pozawydziałową AGH działającą we współpracy z partnerami zagranicznymi. Jednostka wiodąca - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH, wiodący partner zagraniczny - Forschungszentrum Jülich (FZJ).
Działalność naukowo-badawcza IC-EM obejmuje badania podstawowe i stosowane związane z problemami mikroskopii elektronowej w nauce o materiałach, fizyce, chemii, elektronice, energetyce i medycynie. Ma charakter otwarty dla wszystkich jednostek AGH (www.tem.agh.edu.pl).