logo
Rozwój infrastruktury badawczej:

Utworzenie laboratorium badawczego przeróbki plastycznej metali (PPM) (więcej..) w 2011r. i inżynierii powierzchni (IP) (więcej..) w 2010-2012. Lab. PPM pozwala na wielowariantowe testowanie nowoczesnych, trudnoodkształcalnych materiałów w różnych warunkach temperaturowo-czasowych z pełnym zakresem zmian parametrów kinetycznych, z możliwością rejestracji dwunastu parametrów technologicznych i prowadzenie badań w warunkach izotermicznych. Lab IP posiada unikatowy na skalę krajową mikroanalizator rentgenowski pozwalający na wysokorozdzielcze obrazowanie próbek przewodzących i nieprzewodzących oraz pełną charakterystykę chemiczną i krystalograficzną materiałów, posiada także system PLD i PED, dyfraktometr rentgenowski, AFM, nano i mikrotwardościomierz, nano-scrach tester, profilometr optyczny i lab. metalograficzne