logo
Organizacja konferencji międzynarodowych:

"Metal Forming" (www.metalforming.agh.edu.pl), której organizatorami z ramienia WIMiIP są prof. J.KUSIAK, prof. J. MAJTA, Dr D. SZELIGA. Konferencja zapoczątkowana na AGH w 1974. Począwszy od 1994 organizowana jest co dwa lata przez AGH i University of Birmingham. W 2008r. do organizacji konferencji włączył się Toyohashi University of Technology (Japan), który zorganizował konferencję w 2010 r. Ostatnia konferencja w 2012r. odbyła się w AGH. Liczba uczestników prezentujących referaty to 375 osób, liczba uczestników prezentujących referaty reprezentujących zagraniczne ośrodki naukowe to 275, procentowy udział referatów wygłoszonych przez osoby z zagranicznych ośrodków naukowych wynosi 75%.