logo
Organizacja konferencji krajowych:

Konferencja KomPlasTech organizowana od 1993r. Od 2007r. co drugi rok ma charakter międzynarodowy. (www.komplastech.agh.edu.pl). W konferencji biorą udział naukowcy z ponad 20 jednostek.
Szkoła Inżynierii Materiałowej organizowana od 40 lat (www.sim.agh.edu.pl). Biorą w niej udział młodzi naukowcy z ponad 20 jednostek naukowych.
Seminarium NeuroMet organizowane, co roku od 1996r. (www.neuromet.agh.edu.pl). Cel - stworzenie platformy do wymiany doświadczeń w zakresie zastosowania sztucznej inteligencji do symulacji i sterowania procesami metalurgicznymi.
Walcownictwo Procesy-Narzędzia-Materiały (więcej..) zapoczątkowana w 1999 r. Cel - umożliwienie prezentacji prac naukowych i doświadczeń praktycznych środowiska naukowo-technicznego, zajmującego się procesami walcowania, uczestniczy ponad 6 ośrodków, huty i firmy pracujące na rzecz hutnictwa.