logo
Wdrożenia:

2009 r. - ENERGOINSTAL w wyniku realizacji pracy badawczej pt. "Opracowanie i wdrożenie technologii spawania rur ożebrowanych, rur opadowych i kolektorów kotłów energetycznych pracujących w warunkach nadkrytycznych z zastosowaniem stali martenzytycznych P91 i P92" oraz "Opracowanie i wdrożenie technologii spawania ścian szczelnych komór spalania i rur wymienników ciepła kotłów przeznaczonych do spalania odpadów" uzyskał efekt ekonomiczny na kwotę 125907960zł; (więcej..)
2009 r. - Pratt&Whitney Kalisz w wyniku realizacji pracy badawczej pt. "Opracowanie i procedur doboru chłodziw hartowniczych w produkcji części do silników lotniczych w warunkach hartowani Pratt&Whitney Kalisz" uzyskał przychody 108 207 673zł. (więcej..)
2009 r. - Celsa HO w wyniku wdrożenia uzyskała efekt ekonomiczny na kwotę 178600000zł.(więcej..)