logo
Unikalna aparatura światowej klasy:

Zakup w 2011 transmisyjnego mikroskopu elektronowego Titan z urządzeniem pomocniczym Tecnai firmy FEI Europe BV. Zainstalowany w IC-EM na WIMiIP AGH. Mikroskop Titan Cubed G2 60-300 jest unikalnym analitycznym transmisyjnym mikroskopem elektronowym, drugi w Europie a trzeci na świecie z systemem ChemiSTEM, umożliwiającym mikroanalizę składu chemicznego EDX z rozdzielczością atomową. Wyjątkowość mikroskopu polega na tym, że posiada działo X-FEG o wysokiej jasności, korektor aberracji sferycznej Cs soczewek kondensorowych oraz 4 zintegrowane detektory EDX typu SDD. Rozdzielczość obrazu w trybie STEM-HAADF wynosi 70 pm. Wysoką rozdzielczość obrazu można uzyskać przy wysokim (300 kV) i niskim (60 kV) napięciu przyspieszającym. Mikroskop umożliwia rozwój niedostępnych dotychczas w Polsce metod badawczych i tomografii elektronowej. (www.tem.agh.edu.pl)