logo
Działalność wydawnicza:

Animowane i prowadzone przez Wydział czasopismo "Metallurgy and Foundry Engineering" ukazuje się od 1954 r. (www.mafe.agh.edu.pl/JourDevHist.htm) początkowo jako czasopismo "Metalurgia i Odlewnictwo". Redaktor naczelny - prof. Mirosław Karbowniczek.
W 2001 zostało założone czasopismo "Informatyka w Technologii Metali", którego celem była możliwość publikacji w j. polskim wyników badań dotyczących zastosowania technik komputerowych w metalurgii i inżynierii materiałowej. Czasopismo krajowe przekształcono w 2006 r. w czasopismo o zasięgu międzynarodowym zatytułowane "Computer Methods in Material Science" (www.cmms.agh.edu.pl). Redaktor naczelny - prof. Maciej Pietrzyk.