logo
Uczestnictwo w sieciach naukowych:

Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials (www.kmm-vin.eu) - międzynarodowe stowarzyszenie naukowe z siedzibą w Brukseli założone przez 30 instytucji. Koordynator z ramienia WIMiIP - prof. A. Czyrska-Filemonowicz.
Sieć EASN (www.easn.net) - 30 krajów UE - powołana do stworzenia europejskiej współpracy w zakresie lotnictwa i kosmonautyki. Koordynator - dr T. Moskalewicz.
Konsorcjum NAMABIO (www.namabio.eu/Members) - 73 instytucje z 28 krajów - prof. A. Czyrska-Filemonowicz. Międzynarodowa grupa Modelling Material Flow and Microstructure Evolution in the Metallurgical Process - 8 ośrodków z 7 krajów UE.