logo
Fundusze UE i strukturalne:

  • "Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego" POIG 2007-2013,
  • "Opracowanie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w technologii ciągłego odlewania stali" POIG 2009-2012,
  • "Opracowanie nowych zaawansowanych technologii kucia materiałów wysokotopliwych" POIG 2009-2013,
  • "Supersonic deposition of nanostructured surfaces" 7 PR UE 2009-2013,
  • "Zorientowane na właściwości projektowanie twardości i morfologii twardego składnika w procesie ciągłego wyżarzania/galwanizowania taśm ze stali DP" FWiS, 2011-2014,
  • "New Materials for Energy Systems" KIC InnoEnergy 2011-2015, "Enabling Science and Technology through European Electron Microscopy" ESTEEM 2, 2012-2016.
    (więcej..)