logo
Katedra Metalurgii Stopów Żelaza

 • Hala laboratoryjna, Pawilon B4 - parter
 • Piece indukcyjne z wymiennymi tyglami o pojemności 10; 25; 50 kg
 • Stanowisko laboratoryjne do badania kinetyki reakcji utl. siarki w układzie Fe-S-O
 • Urządzenie do elektrożużlowej rafinacji stali o średnicy krystalizatora 100 mm i masie wlewka do 15 kg,
 • Urządzenie do łukowego roztapiania stopów żelaza i żużli,
 • Mikroskop wysokotemperaturowy do pomiaru napięcia powierzchniowego metalu i żużla,
 • Termoanalizator TaI, wiskozymetr, układ (zestaw) do badań mięknięcia tworzyw,
 • Spektrometr rentgenofluorescencyjny Twin-X (Oxford Instruments),
 • Spektrometr iskrowy Foundry-Master (WaS),
 • Młynek HK40,
 • Szlifierka DS300.