logo
COMPUTATIONAL MATERIALS ENGINEERING
Achieving High Accuracy and Efficiency in Metals Processing Simulations

Maciej Pietrzyk, Łukasz Madej, Łukasz Rauch,
Danuta Szeliga

FORMAT: B5, 376 str.
ROK WYD.: 2015
WYD.: Butterworth-Heinemann Elsevier

KAZIMIERZ BIELENIN TWÓRCA POLSKIEJ ARCHEOMETALURGII
pod redakcją Mirosława Karbowniczka

FORMAT: B5, 172 str.
ROK WYD.: 2014
WYD.: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne

FRONTALNE AUTOMATY KOMÓRKOWE
DO MODELOWANIA MIKROSTRUKTURY

Dmytro Svyetlichnyy

FORMAT: B5, 344 str.
ROK WYD.: 2013
WYD.: Wydawnictwa AGH
OPIS PUBLIKACJI

NUMERYCZNE MODELOWANIE PROCESÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ
Henryk Adrian

FORMAT: B5, 206 str.
ROK WYD.: 2011
WYD.: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
OPIS PUBLIKACJI

MIECZYSŁAW RADWAN W 120. ROCZNICĘ URODZIN
pod redakcją Mirosława Karbowniczka

FORMAT: B5
ROK WYD.: 2011
WYD.: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne

PODSTAWY METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
Andriy Milenin

FORMAT: B5, 173 str.
ROK WYD.: 2010
WYD.: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
OPIS PUBLIKACJI

OPTYMALIZACJA: WYBRANE METODY Z PRZYKŁADAMI ZASTOSOWAŃ
Jan Kusiak, Anna Danielewska-Tułecka, Piotr Oprocha

FORMAT: B5, 304 str.
ROK WYD.: 2009
WYD.: Wydawnictwo Naukowe PWN
OPIS PUBLIKACJI

INŻYNIERIA WYTWARZANIA PŁASKICH WYROBÓW WALCOWANYCH NA GORĄCO
Stanisław Turczyn

FORMAT: B5, 210 str.
ROK WYD.: 2008
WYD.: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
OPIS PUBLIKACJI

ODKSZTAŁCANIE I WŁASNOŚCI
STALE MIKROSTOPOWE. WYBRANE ZAGADNIENIA

Janusz Majta

FORMAT: B5, 344 str.
ROK WYD.: 2008
WYD.: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne
OPIS PUBLIKACJI