logo
INŻYNIERIA WYTWARZANIA PŁASKICH WYROBÓW WALCOWANYCH NA GORĄCO
Stanisław Turczyn

FORMAT: B5, 210 str.
ROK WYD.: 2008
WYD.: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne


OPIS PUBLIKACJI:

Rozdział pierwszy podręcznika stanowi wprowadzenie do tematyki, która będzie omawiana w kolejnych częściach. Wychodząc od nowej klasyfikacji stali, poziomu produkcji stali i wyrobów walcowanych, scharakteryzowany został wsad na wyroby płaskie wraz ze sposobem wytwarzania w procesie ciągłego odlewania. W zakończeniu rozdziału przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju procesów walcowania wyrobów płaskich.
W rozdziale drugim omówiono technologię walcowania na gorąco, stosowaną w konwencjonalnych i zintegrowanych walcowniach blach i taśm. Opisano cztery etapy rozwoju technologii i urządzeń walcowni konwencjonalnych, będących wciąż dominującą grupą w procesie wytwarzania wyrobów płaskich. Scharakteryzowano wiele przykładowych linii walcowniczych, łącznie z najnowszą inwestycją, tj. Walcownią Taśm L = 2250 mm, uruchomioną w 2007 r. w Krakowie. Druga część rozdziału dotyczy najnowszych osiągnięć w zakresie walcowania taśm, a mianowicie technologii zintegrowanego odlewania cienkich wlewków i walcowania taśm na gorąco. Opisano większość nowoczesnych procesów, rozpoczynając od najczęściej stosowanych CSP i ISP, poprzez CONROLL, TSP, TSR, a skończywszy na projektach AST, TDSC, czy liniach EUROSTRIP. Technologie te niosą ze sobą wiele innowacji i zdobywają coraz większy udział w produkcji wyrobów płaskich.
W rozdziale trzecim przedstawiono najważniejsze aspekty jakościowe, związane z produkcją wyrobów płaskich. Podano wymagania jakościowe dla blach przeznaczonych do głębokiego tłoczenia, scharakteryzowano anizotropię blach, wykładnik umocnienia i efekt BH. Przedstawiono także kryteria dla prowadzenia procesu walcowania, również dogniatania, w bezpiecznym zakresie parametrów walcowania. Dużą część rozdziału stanowią zagadnienia związane z zapewnieniem odpowiedniego profilu i płaskości taśm, począwszy od podstawowych określeń, a skończywszy na opisie stosowanych systemów regulacji profilu i płaskości taśm.
Rozdział czwarty poświęcono walcowaniu taśm z nowej generacji stali przeznaczonych do głębokiego tłoczenia, głównie na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Wychodząc z charakterystyki takich stali, jak IF, BH, DP czy TRIP podano podstawy prowadzenia procesu walcowania i chłodzenia taśm ze stali wielofazowych jako obróbki termomechanicznej. Omówiono także nowy proces walcowania wyrobów płaskich w zakresie stabilnego ferrytu.
Autor ma nadzieję, że książka będzie cenną pomocą dla studentów Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, specjalizujących się w zakresie plastycznej obróbki metali oraz przetwórstwa metali i stopów specjalnych. Stanowić może także źródło informacji dla kadry inżynierskiej przemysłu metalurgicznego.