logo
ODKSZTAŁCANIE I WŁASNOŚCI
STALE MIKROSTOPOWE. WYBRANE ZAGADNIENIA

Janusz Majta

FORMAT: B5, 344 str.
ROK WYD.: 2008
WYD.: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne


OPIS PUBLIKACJI:

Książka jest kompleksowym opracowaniem problemu reprezentacji związków pomiędzy procesem odkształcania plastycznego i wynikającymi z tego własnościami materiałów metalicznych. Zaprezentowany szeroki zakres problemów z zakresu mechaniki ośrodków ciągłych oraz fizycznych podstaw mechanizmów odkształcania i umacniania stanowi bogate źródło wiedzy zarówno dla studentów, jak i dla wszystkich interesujących się inżynierią materiałową i nowoczesnymi technologiami wytwarzania materiałów konstrukcyjnych. W podręczniku przedstawiono również wyjątkowo szeroko i starannie materiały źródłowe, w których czytelnik może znaleźć pogłębioną wiedzę z zakresu reologii i własności ciał metalicznych. Dyskutowane problemy dotyczą przede wszystkim wybranych zagadnień z obszaru nowoczesnych stali mikrostopowych, materiałów ultradrobnoziarnistych i nanokrystalicznych. Tym niemniej, przedstawione rozwiązania są na tyle uogólnione, że mogą być również wykorzystane w badaniach innych metali i stopów. Wyjątkowo dogłębne potraktowanie fizycznych podstaw zjawisk zachodzących w materiałach metalicznych poddanych odkształceniu plastycznemu m.in. z bardzo dużymi prędkościami odkształcenia pozwala na lepsze zrozumienie procesów odkształcania i kształtowania własności oraz może stanowić istotną pomoc w poszukiwaniu nowych materiałów i technologii.