logo
Pełnomocnikiem Dziekana WIMiIP ds. kontaktów z Miasteczkiem Studenckim jest Dr inż. Maciej Sułowski z Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków WIMiIP.


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Domów Studenckich nr 4 i 10

Witam Was serdecznie w roku akademickim 2010/2011 i z tej okazji Życzę wszystkim osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce.
     Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na parę istotnych szczegółów, które dotyczą wszystkich, a są nowe dla tych z Was, którzy po raz pierwszy znaleźli się w murach naszej Uczelni i w naszym Domu Studenckim. Dla studentów I roku jest to często pierwszy samodzielny okres w życiu. Ma on wiele uroku i niesie wiele przyjemności życia studenckiego, ale może nieść także wiele zagrożeń, jeśli zapomni się o obowiązkach. Zdarza się, że popełnione w tym okresie błędy rzutują na całe przyszłe życie.
     Należy pamiętać, że miejsce w Domu Studenckim jest swoistym dobrem przyznanym awansem, na które trzeba zapracować - przede wszystkim dobrymi wynikami w nauce, jak również dbałością o dobre imię studenta Akademii Górniczo-Hutniczej.
    Zwracam się do Was z gorącym apelem abyście docenili fakt, że znaleźliście się w gronie uprzywilejowanych osób, które nie muszą się martwić o dach nad głową. Jednocześnie muszę wszystkich uprzedzić, że nie będę tolerował przypadków naruszania prawa, regulaminu mieszkańca, regulaminu studiów i ogólnych norm współżycia społecznego. Takie przypadki będą karane natychmiastowym pozbawieniem miejsca w Domu Studenckim, które zostanie przydzielone oczekującym. Dlatego proszę, dbajcie o powierzone Wam mienie Akademii, dbajcie o dobre imię studenta, pamiętajcie że jesteście studentami Uczelni od lat zajmującej czołową pozycję w rankingu wyższych uczelni technicznych.

                Prodziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
                                          dr hab. inż. Andrzej Ciaś