logo
Akty prawne

Przepisy, które mówią o przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej dla studentów: