logo
Formularz zaświadczenia o ukończeniu studiów

Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie o odbytych studiach na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH pobierz formularz zaświadczenia o ukończeniu studiów następnie wypełnij go zgodnie z danymi zawartymi w Indeksie i Dyplomie i wyślij na adres Ewa.Rywotycka@agh.edu.pl
Sprawdzone i podpisane zaświadczenie będzie do odbioru w Dziekanacie WIMiIP w terminie 1 miesiąca od daty nadesłania. Decyzją Dziekana - wysłanie na podany adres zamieszkania jest możliwe tylko po dostarczeniu zaadresowanej koperty ze znaczkiem.