logo
Kalkulator odsetek


Termin płatności zobowiązania:
Dzień uregulowania zobowiązania:
Podaj kwotę:
Kwota odsetek


Wzór wyliczania kwoty odstetek za zwłokę

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
Ko - kwota odsetek
Kz - kwota zaległości
Ld - liczba dni zwłoki
So - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym (odsetki ustawowe: 8%)